سایت صنعت ایران


تشخیص ورم پستان درامینسکیDRAMINSKI 4X4Q

ارسال در محصولات و خدمات ابزار دقیق بهروز
ا

تشخیص ورم پستان درامینسکیDRAMINSKI 4X4Q

تجهیزات دام و طیور ، تشخیص ورم پستان درامینسکی مدل DRAMINSKI 4X4Q
DRAMINSKI Mastitis Detector 4x4Q
تجهیزات دام و طیور ، تشخیص ورم پستان درامینسکی مدل DRAMINSKI 4X4Q دستگاهی چهار بخشی جهت تشخیص ورم پستان در اولین مراحلی که هیچ نشانه بصری ندارد می باشد.
http://btmco.ir/productdetails.aspx?itemid=2549
************
تجهیزات دام و طیور ، تشخیص بارداری بز ، گوسفند و خوک درامینسکی DRAMINSKI Pregnancy Detector
DRAMINSKI Pregnancy Detector for sheep and goats
تجهیزات دام و طیور ، تشخیص بارداری بز ، گوسفند و خوک درامینسکی DRAMINSKI Pregnancy Detector پرتابل بوده و به منظور تشخیص سریع و به موقع بارداری استفاده می شود که از این لحاظ دستگاه تست بارداری بسیار مفید و سودمند باشد به خصوص برای افرادی است که مزارع پرورش دام دارند .
http://btmco.ir/pro

بیشتر تشخیص ورم پستان درامینسکیDRAMINSKI 4X4Q
 • ابزار دقیق بهروز
 • تلفن ثابت: ٠۵١٣١٧٧۴ تماس
 • فکس:
 • موبایل: ٠٩١۵۴٢٢٢٧٠٢ تماس
 • وبسایت: www.BTMco.ir
 • ایمیل: behrooz_tools@yahoo.com
 • کشور: ایران
 • استان: تهران
 • شهر: تهران
 • آدرس: تهران لاله زار
 • صفحه اختصاصی ابزار دقیق بهروز   sanat.ir/behrooztools
 • ثبت پیام یا سفارش

پست های مرتبط

بازدید:١٠ |
اشتراک گذاری
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٠ |
اشتراک گذاری
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٢ |
اشتراک گذاری
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٢ |
اشتراک گذاری
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٢ |
اشتراک گذاری
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٢ |
اشتراک گذاری
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٢ |
اشتراک گذاری
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٢ |
اشتراک گذاری
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٢ |
اشتراک گذاری
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٠ |
اشتراک گذاری
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٠ |
اشتراک گذاری
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٢ |
اشتراک گذاری
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٣ |
اشتراک گذاری
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١۴ |
اشتراک گذاری
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١۶ |
اشتراک گذاری
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٧ |
اشتراک گذاری
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٨ |
اشتراک گذاری
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٩ |
اشتراک گذاری
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٧ |
اشتراک گذاری
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٧ |
اشتراک گذاری
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٣ |
اشتراک گذاری
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٧ |
اشتراک گذاری
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٩ |
اشتراک گذاری
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٧ |
اشتراک گذاری
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٧ |
اشتراک گذاری
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٧ |
اشتراک گذاری
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٧ |
اشتراک گذاری
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:١٧ |
اشتراک گذاری
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:٣۵ |
اشتراک گذاری
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان
بازدید:۶۵ |
اشتراک گذاری
اصفهان ، گروه صنعتی فجر سپاهان

صفحات مرتبط