پراب دمائی میله ای TP-02

بازدید:٨٨۵ | ا

پراب دمائی میله ای ( -50 ~ 900 )
TYPE K TEMPERATURE PROBE
مناسبترین قیمت را ازما بخواهیدTP-02A: -50 to 900 oC, 3.2 mm Dia. x 10 cm
پراب دمایی لترون,پراب میله ای لترون,انواع پراب میله ای,فروش محصولات لوترون

پراب دمائی میله ای TP-02
http://btmco.ir/productdetails.aspx