عیب یاب آلتراسونیک المپیوس 35RDC

بازدید:۵١ | ا

قابلیت خواندن نتایج اندازه گیری به صورت بسیار ساده (خوب، بد و بیش از اندازه محاسبه )
قابلیت استفاده در سازه های کامپوزیتی و ورقه های جامد سازه های هوایی
قابلیت اندازه گیری ضخامت 0.63mm تا 22.8mm
کالیبراسیون آسان
عیب یاب التراسونیک,ترک یاب,عیب یاب اولتراسونیک,عیب یاب دیجیتال التراسونی

 عیب یاب آلتراسونیک المپیوس 35RDC
https://btmco.ir/productdetails.asp