بالابر خانگی

بازدید:١۵٢٠ | ا

بالابر,بالابر خانگی,بالابر هیدرولیک,شرکت متین یدک 55245325-021 همراه با بیمه نامه رسمی ایران
بالابر,دارای ریل اسانسوری
بالابر,حرکت رو به پایین با کمک نیروی ثقلی و موتور خاموش صورت میگیرد.
بالابر,درای کلید استپ اضطراری
بالابر,دارای کنترل فاز کنترل بار روی مدار فرمان
بالابر,افزایش ایمنی و پیشگیری از خطر برق گرفتگی به وسیله ی قرار دادن الکتروموتور غوطه ور در مخزن پاوریونیت
بالابر,افزایش ایمنی سیستم و جلوگیری از خطر سقوط کابین به دلیل استفاده از جک هیدرولیک
استفاده از اتصالات فشار قوی هیدرولیک (عدم استفاده از لوازم فشار ضعیف)
بالابر,داری سیستم فرود اضطراری در صورت قطع برق
بالابر,سامانه الکتروهیدرولیک (پاوریونیت)
بالابر,قطع خودکار در حداقل و حداکثر ارتفاع
بالابر,قابل کنترل در کلیه ایستگاه ها و داخل سکو
بالابر,برخورداری از حرکت یکنواخت و کم صدا
بالابر,بدون نیاز به چاه آسانسور در صورت لزوم
امکان بهره گیری
بالابر,از فضا های بدون استفاده با کمترین محدودیت ممکن
بالابر,خانگی،مناسب اجرا در ساخاتمانهای قدیمی که در آن ها آسانسور تعبیه نشده است
بالابر,بالابر خانگی،بالابر بار بر,بالابر کارگاهی,بالابر هیدرو.لیک

بالابر خانگی