ارسال پیام برای مستربچ

مستربچ

بازدید:٢۵١۵ | ا

پس از سالها تجربه عملی و با اتکا به نیروهای مجرب و کارآزموده و دانش داخلی و بهره گیری از تجهیزات پیشرفته خارجی این شرکت موفق به راه اندازی خطوط تولید مستربچ P.V.C به نام\"شیمیکو مستربچ\" با بیش از 250 شید رنگی مختلف گردید.
همچنین شیمیکو مستربچ با پشتوانه آزمایشگاه پیشرفته و واحد QC وR&D خود قادر خواهد بود کلیه مستربچهای مورد نیاز تولید کنندگان را شبیه سازی و تولید آزمایشگاهی نموده و پس از طی مراحل تایید و تصدیق از سوی آنان مستربچهای آزمایشگاهی را به تولید انبوه برساند.

تولید مستربچ رنگی,,,

1 / 1
 مستربچ