ارسال پیام برای روکش افشان

روکش افشان

بازدید:٣۴٣٩ | ا

انواع مواد عایق و روکش افشان و نصب ثابت سیم و کابل جنرال با گریدهای مختلف.
مواد ویژه کاربردهای حرارتی سیم و کابل YM3 , ST2 , ST1 , 105℃ , 90℃
انواع مواد عایق و روکش تلفنی و مخابراتی ، رانژه ، سیم گوشی و کواکسیال
عایق و روکش سیم و کابل جوش PVC , TPE
انواع مواد عایق سیم های اتومبیلی T2 . T1 و عایقهای حرارتی مواد مقاوم در برابر UV و شرایط جوی
انواع مواد واشرها ، گسکت (گسکت یخچال) و درزبندها و... برپایه PVC , TPE

روکش افشان,,,

1 / 1
روکش افشان