پست های ویژه

بازدید:١٢۴٨٢ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی کیک
دستگاه بسته بندی کیک مدل pm3ktf40 ساخته شده توسط ماشین سازی مسائلی قابلیت نصب سلوفان تا عرض 40 سانتی
صنایع بسته بندی مسائلی

پست های مرتبط

دستگاه، بسته، بندی، حبوبات، خشکبار، ادویه، جات
بازدید:٢٢٠١ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی ساکشن دندان
دستگاه بسته بندی ساکشن دندان تک عددی مدل pm2s3f25 ماشین سازی مسائلی قابلیت نصب سلفون تا عرض 25 سانتی
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:۴۵٢٣ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی شکر پنیر
دستگاه بسته بندی شکر پنیر ساخته شده توسط صنایع ماشین سازی مسائلی بسیار آسان بوده و این دستگاه بسته ب
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٢٩٣٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی بستنی زمستانه
دستگاه بسته بندی بستنی زمستانه مدل pmcf35 ماشین سازی مسائلی قابلیت نصب سلفون تا عرض 35 سانتی متر را
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٣٩٢٣ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی نان پیتا
دستگاه بسته بندی نان پیتا مدل pm3tfl80 ماشین سازی مسائلی قابلیت نصب سلفون تا عرض 80 سانتی متر را دار
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٣۴٣۵ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی استیک
دستگاه بسته بندی استیک مدل pm3ktf50 ماشین سازی مسائلی قابلیت نصب سلفون تا عرض 50 سانتی متر را دارا م
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٣٣۴٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی پیتزا
دستگاه بسته بندی پیتزا بسیار آسان بوده و این دستگاه بسته بندی مجهز به سیستم plc با هسته ای قوی می با
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٣٠۵٣ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی لولا
دستگاه بسته بندی لولا تک عددی مدل pm2ktf40z صنایع ماشین سازی مسائلی با سیستمی جدید مورد استفاده جهت
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٢۶٩٩ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی خودکار
دستگاه های بسته بندی خودکار تک عددی ماشین سازی مسائلی قابلیت بسته بندی خودکار را به صورت تک عددی و
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٢٨٧٧ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی میشکا
دستگاه بسته بندی میشکا مدل pm3s3f25 صنایع ماشین سازی مسائلی قابلیت نصب سلفون تا عرض 25 سانتی متر را
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٣١٠۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی پای سیب
دستگاه بسته بندی پای سیب مدلpm2ktf40 صنایع ماشین سازی مسائلی قابلیت نصب سلفون تا عرض 40 سانتی متر را
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:۴٠٠٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی دونات
دستگاه بسته بندی دونات منحصرا توسط صفحه لمسی انجام می شود و این دستگاه بسته بندی دارای برنامه plc ب
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٣٨٩۵ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی کلوچه سنتی
دستگاه بسته بندی کلوچه سنتی بدون ضایعات محصول و سلفون با دستگاه بسته بندی پیلوپک مدل pm3ktf50 صنایع
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٣٣٣۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی کیک لایه ای
دستگاه بسته بندی کیک لایه ای با استفاده از دستگاه بسته بندی مدل pm3ktf40 صنایع ماشین سازی مسائلی بد
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:١٧٧۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی کیک صبحانه
دستگاه بسته بندی کیک صبحانه ماشین سازی مسائلی قابلیت نصب سلفون تا عرض 50 سانتی متر را دارا می باشد
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٣۶٧٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی کترینگ
دستگاه بسته بندی کترینگ با استفاده از دستگاه های بسته بندی تک عددی صنایع ماشین سازی مسائلی بدون ضایع
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:۴٠۴۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی دستمال کاغذی
دستگاه بسته بندی دستمال کاغذی مدل pm3cf35 صنایع ماشین سازی مسائلی قابلیت نصب سلفون تا عرض 35 سانتی م
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٢٨١١ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی ست رستورانی
دستگاه بسته بندی ست رستورانی، ظروف یکبار مصرف دستمال کاغذی، دستمال مرطوب ، پک هواپیمایی و .... با اس
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:١٩٧٨ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی سیم ظرفشویی
دستگاه بسته بندی سیم ظرفشویی افقی مدل pm3cf35 صنایع ماشین سازی مسائلی قابلیت نصب سلفون تا عرض 35 سان
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٢٧۴٣ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی اسکاچ
دستگاه بسته بندی اسکاچ ماشین سازی مسائلی قابلیت نصب سلفون تا عرض 35 سانتی متر را دارا می باشد اپرا
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی
بازدید:٢۵٨٢ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی قاشق و چنگال
دستگاه بسته بندی قاشق و چنگال 20-200 بسته در دقیقه میزند این دستگاه بسته بندی افقی مجهز به برنامه
اصفهان ، صنایع بسته بندی مسائلی

صفحات مرتبط