ارسال پیام برای کمد بایگانی فلزی

کمد بایگانی فلزی

بازدید:۶٠٢۴ | ا

ساخت کمد بایگانی معمولی، قفل رمزدار و دستگیره گرد
کلیه تولیدات در انواع رنگهای : 1-هوا خشک (چکشی) 2- کوره ای دو رنگ و تک رنگ 3- رنگ پودری و استاتیک ارائه می گردد.
,,,

1 / 1
کمد بایگانی فلزی