ارسال پیام برای انواع مهره

انواع مهره

بازدید:٣١٩٧ | ا

واردکننده مهره های خشکه کلاس8 و کلاس10
واردکننده مهره از سایز 5 تا 48
واردکننده مهره های جوشی 4گوش. 6گوش و گرد
واردکننده مهره های کاسه نمدی تایوانی و چینی
واردکننده انواع مهره پرچی از سایز 5 تا 12
انواع مهره خار دار
انواع مهره قفلی
انواع مهره استیل 304 و 316
پیچ ومهره,مهره پرچی,مهره جوشی,NUT

1 / 1
انواع مهره