ارسال پیام برای پیچ خودکار

پیچ خودکار

بازدید:٣۵٩٩ | ا

پیچ خودکار تایوانی از سایز 1/4* 6 تا سایز "3*10
پیچ خودکار چینی از سایز 1/4*6 تا سایز "3*10
انواع پیچ خودکار ایرانی سخت کاری شده
انواع پیچ خودکار ایرانی سخت کاری نشده
پیچ های خودکار مشکی چینی و تایوانی
انواع پیچ خودکار سر خزینه چینی و تایوانی
پیچ خودکار واشر دار 1/2*8 سفید و مشکی چینی و تایوانی
پیچ خودکار واشر دار 5/8*8
پیچ خودکار واشردار 1/2*10
ساخت انواع پیچ و مهره خاص طبق سفارش
پیچ ومهره,پیچ خودکار,پیچ شیروانی,پیچ

1 / 1
پیچ خودکار