ارسال پیام برای پایه ساده چشمه دوزی چرخ خیاطی

پایه ساده چشمه دوزی چرخ خیاطی

بازدید:٣١٨٣ | ا

کاربرد این پایه در گلدوزی می باشد.
(توجه:این پایه روی صفحه دوخت قرار می گیرد)
هنگام استفاده از این پایه، باید حتما در محل دوخت روی پارچه، سوراخی ریز با بشکاف ایجاد کردو پارچه باید درون کارگاه گلدوزی قرار بگیرد.
مراحل نصب پایه:
در قسمت وسط این پایه، نقطه ای بصورت برجسته وجود دارد که نشان دهنده روی پایه است.قسمت بالای پایه زائده مستطیلی شکلی دارد که در شیار دوم از سمت چپ صفحه دوخت قرار میگیرد.
در قسمت جلوی صفحه دوخت،حفره ای وجود دارد که پین (زائده) جلوی پایه داخل آن نهاده می شود.
دنده کارپیش بر در وضعیت پایین قرار میگیرد.
نکته:عرض این دوخت به اندازه 5 میلی متر است

چرخ خیاطی,پایه ساده,چشمه دوزی,کاچیران

1 / 1
پایه ساده چشمه دوزی چرخ خیاطی
www.kachiran.com/?lang=fa&muid