ارسال پیام برای پایه با DFT کوک شل چرخ خیاطی

پایه با DFT کوک شل چرخ خیاطی

بازدید:٣٠١٨ | ا

برای قرینه سازی الگو روی پارچه و بعنوان دوختهای تزیینی بکار میرود. این پایه دوخت را بصورت شل و برجسته میزند.
نکته هنگام استفاده از این پایه، کم کردن کشش نخ الزامی می باشد

چرخ خیاطی,پایه با DFT,کوک شل,کاچیران

1 / 1
پایه با DFT کوک شل چرخ خیاطی
www.kachiran.com/?lang=fa&muid