ارسال پیام برای پایه با DFT نوار اریب چرخ خیاطی

پایه با DFT نوار اریب چرخ خیاطی

بازدید:٩١٢۴ | ا

ازاین پایه میتوان برای دوخت نوار اریب به لب پارچه(بعنوان تزیین)، لبه لباس، لب دامن، دور قاب دستمال، وسائل آشپزخانه و...یا بعنوان پاکدوزی درزهای داخل استفاده کرد.
این پایه قابلیت تنظیم توسط پیچ پایه برای عرض های مختلف نوار اریب را دارا می باشد.

چرخ خیاطی,پایه با DFT,نوار اریب,کاچیران

1 / 1
پایه با DFT نوار اریب چرخ خیاطی
www.kachiran.com/?lang=fa&muid