ارسال پیام برای پایه با DFT زیپ دوزی چرخ خیاطی

پایه با DFT زیپ دوزی چرخ خیاطی

بازدید:٣۵۵۵ | ا

از این پایه برای دوخت زیپ های معمولی،استخوانی یا کاپشنی و فلزی استفاده میشود.
این پایه دارای دو لبه (چپ و راست ) است که بسته به نوع کارکرد دوزنده میتوان از راست یا چپ این پایه استفاده کند.بعنوان مثال اگر بخواهید سمت چپ زیپ را بدوزید از سمت راست پایه و بالعکس استفاده کنید.برای دوخت زیپ های معمولی ،زیپ را در زیر درز پارچه قرار دهید (توجه شود که سوزن در جای مناسب قرار گرفته باشد تا به پایه برخورد نکند)با دوخت ساده یکطرف زیپ را میدوزیم. تقریبا تا 3 سانتی متر مانده به انتهای زیپ،در حالی که سوزن درون پارچه قرار دارد پایه را بلند کرده ،زیپ را ببندید، پایه را پایین قرار داده و دوخت را ادامه دهید ،به انتهای زیپ که رسیدید ،سوزن درون پارچه قرار گرفته،پایه را بلند کرده،کار را نود درجه چرخانده انتهای زیپ را بدوزید(در اصطلاح سرقائمی زده میشود.حدود یک الی یک و نیم سانت)دوباره پایه را کمی بلند کرده ،طر
چرخ خیاطی,پایه با DFT,زیپ دوزی,کاچیران

1 / 1
پایه با DFT زیپ دوزی چرخ خیاطی
www.kachiran.com/?lang=fa&muid