دوزینگ پمپ (کلر زن ) مارک Injecta

بازدید:٣٩٧۵ | ا

دوزینگ پمپ دیافراگمی و پیستونی جهت تزریق مواد با دبی مشخص در خطوط.
کادبرد: تصفیه آب (تزریق کلر در آّب) ،مصارف در صنایع غذایی، بهداشتی و ..
نماینده فروش دوزینگ پمپ Inhjeta ایتالیا
پمپ کلر زن,دوزینگ پمپ,پمپ تزریق کلر,نماینده فروش پمپ Injecta

دوزینگ پمپ (کلر زن ) مارک  Injecta
www.e-s-a.ir