سیل وکیوم

بازدید:٠ | ا

توانایی خرید: نقدی
ظرفیت مورد نظر: کم
مشخصات و توضیحات بیشتر: سیل وکیوم باتزریق گاز تک قالبه
کد دستگاه: 150