ارسال پیام برای تعمیرات دستگاههای آزمایشگاهی-تعمیرات آزم

تعمیرات دستگاههای آزمایشگاهی-تعمیرات آزم

بازدید:۵٣٨۵ | ا

شرکت کارن اطلس پژوه با استفاده از کارشناسان متخصص و دوره دیده در زمینه تعمیرات انواع دستگاههای آزمایشگاهی از قبیل تعمیر هات پلیت-تعمیر شوف بالن - تعمیرکوره -تعمیرپی اچ متر -تعمیر انکوباتور - تعمیر آون -تعمیر میکروسکوپ - تعمیر اسپکتروفتومتر - تعمیر هود و لامینار فلو -تعمیر دستگاه نقطه ذوب- تعمیر انواع کنداکتیومترتعمیر اکسیژن متر تعمیرانکوباتور یخچال دار تعمیرهمزن مکانیکی تعمیر هموژنایزر تعمیر رفراکتومترتعمیر شیکر انکوباتور- تعمیر شیکر ارلن بالن- تعمیر شیکر لوله تعمیراتوکلاو تعمیر دستگاه جذب اتمی -تعمیر کلونی کانترتعمیرپی اچ متر پرتابل تعمیر تعمیر فور-تعمیر بن ماریتعمیر بن ماری سرولوژی تعمیر کنداکتومتر- تعمیر مولتی متر - تعمیر پی اچ متر رومیزی - تعمیر آب مقطر گیری یکبار تقطیرتعمیر آب مقطر گیری دوبار تقطیر- تعمیر آون فن دار - تعمیر انکوباتور -تعمیر بن ماری سیرکولاتورتعمیر ترازوتعمیرویسکوزیمتر
تعمیرات تخصصی,تعمیرات آون,تعمیرات روتاری,تعمیر اسپکت

1 / 1
تعمیرات دستگاههای آزمایشگاهی-تعمیرات آزم