ارسال پیام برای بن ماری روغن از کمپانی Daihan Scientific

بن ماری روغن از کمپانی Daihan Scientific

بازدید:١۵٨۴ | ا

دستگاه بن ماری روغن 11لیتری از کمپانی Daihan Scientific کره با مشخصات زیر:دستگاه بن ماری روغن دارای رنج دمایی از 5+تا 250 درجه سانتیگراد
دستگاه بن ماری روغن دارای تایمر 99 ساعته
دستگاه بن ماری روغن با صفحه Display دیجیتال و سیستم Back light
دستگاه بن ماری روغن دارای کنترلر دیجیتال
دستگاه بن ماری روغن از کمپانی Labtech کره
بن ماری روغن,فروش بن ماری روغن,قیمت بن ماری روغن,خرید بن ماری روغن

1 / 1
بن ماری روغن از کمپانی Daihan Scientific
www.kapcolab.com