ارسال پیام برای رفرکتومتر چشمی شیر مدل VMK1

رفرکتومتر چشمی شیر مدل VMK1

بازدید:١٢۴٧ | ا

رفرکتومتر چشمی شیر مدل VMK1 ساخت تایوان
رفرکتومتر چشمی شیر دارای دقت اندازه گیری 0.2%
رفرکتومتر چشمی شیر دارای قابلیت اندازه گیری 0~32% Brix
رفرکتومتر چشمی شیر دارای قابلیت اندازه گیری ماده خشک در شیر 0~25% Soybea Milk
رفرکتومتر چشمی شیر,قیمت رفرکتومتر چشمی شیر,فروش رفرکتومتر چشمی شیر,رفرکتومتر چشمی شیرVMK1

1 / 1
رفرکتومتر چشمی شیر مدل VMK1
www.kapcolab.com