ارسال پیام برای Ph meterقلمی HANNAمدل HI-98127

Ph meterقلمی HANNAمدل HI-98127

بازدید:١٨۵۴ | ا

دستگاه Ph meter(پی اچ متر) قلمی مدل HI-98127 از کمپانی HANNA با مشخصات زیر:
Ph meter قلمی دارای رنج اندازه گیری Ph:2.00- to 16.0
Ph meterقلمی HANNA دارای دقت اندازه گیری Ph با 0.1 pH
Ph meterقلمی HANNA دارای تکرار پذیری ±0.1 pH
Ph meterقلمی HANNA دارای رنج اندازه گیری دما از -5.0 to 60.0°C
Ph meterقلمی HANNA دارای دقت دمایی 0.1 درجه سانتیگراد
Ph meterقلمی HANNA دارای کالیبراسیون اتوماتیک در سه نقطه (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18)
Ph meterقلمی HANNAدارای قابلیت ضدآب بودن
Ph meterقلمی HANNA دارای قابلیت جبران اتوماتیک دمایی
Ph meterقلمی HANNA دارای نمایشگر میزان اندازه باتری
Ph meterقلمی,نمایندگی Ph meterقلمی,Ph meterقلمی HANNA,HANNAمدل HI-98127

1 / 1
 Ph meterقلمی HANNAمدل HI-98127
www.kapcolab.com