ارسال پیام برای شوف بالن 1000cc

شوف بالن 1000cc

بازدید:١۶۶۶ | ا

دستگاه شوف بالن 1000ccبا مشخصات زیر:
شوف بالن 1000cc با ماکزیمم دمای 450 درجه
دارای پوشش داخلی از جنس ابریشم نسوز
همراه با میله و پایه فابریک کره ای
از کمپانی FINETECH کره
شوف بالن 1000cc,قروش شوف بالن 1000cc,قیمت شوف بالن 1000cc,شوف بالن 1000cc FINETECH1

1 / 1
 شوف بالن 1000cc
www.kapcolab.com