اتوکلاو رومیزی

بازدید:١۵٢۶ | ا

اتوکلاو 25لیتری رومیزی
دستگاه اتوکلاو رومیزی
دستگاه اتوکلاو رومیزی با حجم 25لیتر
دستگاه اتوکلاو رومیزیبا رنج دمایی از محیط تا 125 درجه سانتیگراد
دستگاه اتوکلاو رومیزی دیجیتال
دستگاه اتوکلاو رومیزی دارای یک درب یک محوره
دستگاه اتوکلاو رومیزی دارای تنظیم زمان تا 100 ساعت
دستگاه اتوکلاو رومیزی دارای سیستم محافظ افزایش دما-فشار-کنترل درب
اتوکلاو رومیزی,قیمت اتوکلاو رومیزی,اتوکلاو رومیزی 25لیتری,فروش اتوکلاو رومیزی

اتوکلاو رومیزی
www.kapcolab.com