ارسال پیام برای هات پلیت مگنت VELP

هات پلیت مگنت VELP

بازدید:١٩۶۶ | ا

دستگاه هات پلیت مگنت 15 لیتری VELP دارای صفحه آلومینیومی- هات پلیت مگنت 15لیتری VELPدارای رنج دمایی تا 370درجه- هات پلیت مگنت 15لیتری VELPدارای سرعت 1500rpm - هات پلیت مگنت 15لیتری VELPدارای قطر صفحه 15cm-مدل ARE از کمپانی VELP ایتالیا
هات پلیت VELP,VELP,هات پلیت تک خانه VELP,هات پلیت مگنت VELP

1 / 1
هات پلیت مگنت VELP
www.kapcolab.com