ارسال پیام برای همزن مکانیکی VELP

همزن مکانیکی VELP

بازدید:١٢۴٣ | ا


همزن مکانیکی VELP

دستگاه همزن مکانیکی آنالوگ VELP مدل ES با قابلیت همزدن 15 لیتر آب

دستگاه همزن مکانیکی آنالوگ VELP مدل ES دارای قابلیت تنظیم سرعت تا 1300 rpm

دستگاه همزن مکانیکی آنالوگ VELP مدل ES دارای خاصیت ضد زنگ زدگی

دستگاه همزن مکانیکی آنالوگ VELP مدل ES دارای قابلیت block شدن در حالت سخت و جلوگیری از سوختن موتور

دستگاه همزن مکانیکی آنالوگ VELP مدل ES مناسب برای مواد با ویسکوز پایین تا 1000 mPa*s
همزن مکانیکی VELP,قیمت همزن مکانیکی VELP,فروش همزن مکانیکی VELP,velp-es

1 / 1
همزن مکانیکی VELP
www.kapcolab.com