ارسال پیام برای کوره 1450 درجه

کوره 1450 درجه

بازدید:١٢٩٨ | ا

دستگاه کوره الکتریکی 1450 درجه با قابلیت دمای کار1400 درجه سانتیگراد با مشخصات زیر:دمای کاری بین 500تا 1400 درجه -کوره الکتریکی 1450 درجه دارای کنترلر پروگرامر دیجیتال 2pattern 10 segmen
کوره الکتریکی 1450 درجه دارای ترموکوپل نوع R- type
کوره الکتریکی 1450 درجه دارای حجم 4/5 لیتربه ابعاد 150x200x150 mm
کوره الکتریکی 1450 درجه دارای المنت نوع mosi 2heater

کوره 1450 درجه,کوره 1450 قیمت,فروش کوره 1450 درجه,کوره muffle

1 / 1
کوره 1450 درجه
www.kapcolab.com