کیت کلرسنج پالین تست

ارسال در محصولات و خدمات شرکت کارن اطلس پژوه
ا

کیت کلرسنج پالین تست

کیت کلر و پی اچ آب آشامیدنی از کمپانی PALINTEST با رنج :
کلر 0.1 - 0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6 - 0.7- 0.8 -0.9 -1
و کلر 0.5 -1.0 - 1.5 -2.0 -3.0 -4.0 - 5.0 - 6.0
پی اچ 6.8 - 7.0 - 7.2 -7.4 - 7.6 - 7.8 - 8.0 -8.2
جهت اندازه گیری آب آشامیدنی
کیت کلرو پی اچ,کیت ph,palintest,کیت کلرو پی اچpalintest

کیت کلرسنج پالین تست
www.kapcolab.com
 • شرکت کارن اطلس پژوه
 • تلفن ثابت: ٠٢١٨٨۴۶١٢٣٣ تماس
 • فکس: ٨٩٧٨٣۵٩٢
 • موبایل: ٠٩١٢٨۴۴٢٠٧۴ تماس
 • وبسایت:
 • ایمیل: amirelahi@yahoo.com
 • کشور: ایران
 • استان: تهران
 • شهر: تهران
 • آدرس: تهران - سهروردی شمالی - روبروی پمپ بنزین
 • صفحه اختصاصی شرکت کارن اطلس پژوه   sanat.ir/karanatlas
 • ثبت پیام یا سفارش