ارسال پیام برای رطوبت سنج چوب

رطوبت سنج چوب

بازدید:٨١۶ | ا

رطوبت سنج چوب پرتابل دیجیتال
- رنج اندازه گیری:50%-9%
- دقت اندازه گیری:0.5%±
- دارای سنسور 19 سانت
- امکان کالیبره شدن اتوماتیک
رطوبت سنج,رطوبت سنج چوب,قیمت رطوبت سنج چوب,رطوبت سنج چوب فروش

1 / 1
رطوبت سنج چوب
www.kapcolab.com