ارسال پیام برای رطوبت سنج قهوه-برنج-گندم-سویا-ذرت-آفتابگ

رطوبت سنج قهوه-برنج-گندم-سویا-ذرت-آفتابگ

بازدید:۵٩١ | ا

دستگاه رطوبت سنج جی ونGWON-303CF جهت اندازه گیری رطوبت قهوه: 6.5٪ ~ 23.5٪رطوبت برنج - 8.3٪ ~ 26.0٪ گندم - 8.5٪ ~ 35.0٪ سویا - 8.5٪ ~ 21.5٪ آفتابگردان - 4.5٪ ~ 13.5٪ ذرت 8.7٪ ~ 22.8٪
- دارای دقت 0.5٪ ورزولوشن 0.01%-دارای صفحه LCD دیجیتال-قابلیت جبران دمایی اتوماتیک-زمان اندازه گیری 3ثانیه-جهتاندازه گیری رطوبت قهوه وغلات
قهوه,رطوبت سنج قهوه,رطوبت سنج قهوه و غلات,GWON 303CF

1 / 1
رطوبت سنج قهوه-برنج-گندم-سویا-ذرت-آفتابگ
www.kapcolab.com