ارسال پیام برای کالیپر-کالیپر جناق سینه

کالیپر-کالیپر جناق سینه

بازدید:١۴٢ | ا

ست دوتایی کالیپر جناق سینه
جهت اندازه گیری دقیق عرض
برای اندازه گیری های دقیق سینه-شانه-لگن و غیره
دارای واحدهای اندازه گیری سانتیمترو اینچ
این کالیپر بصورت ست دوتایی قابل عرضه می باشد
و مدلMartin breath caliper از کمپانی SAEHAN کره می باشد
کالیپر,کالیپر جناق سینه,قیمت کالیپر جناق سینه,فروش کالیپر جناق سینه

1 / 1
کالیپر-کالیپر جناق سینه
www.kapcolab.com