اسکولیومتر

بازدید:١٢٨ | ا

کاربرد دستگاه اسکولیومتر در فیزیولوژی ورزشی و طب می باشد دستگاه اسکولیومتر جهت جهت تشخیص و اندازه‌گیری زاویه چرخش مهره ها در ناهنجاری اسکولیوز جهت انحناهای ناهنجار پشت می باشد همچنین دستگاه اسکولیومتر میتواند در اندازه‌گیری لامبوساکرال ناپایدار و انحناهای ستون فقرات و مهره های گردنی استفاده می شود یکی از خصوصیات این دستگاه دارا بودن دو واحد اندازه گیری سانتیمتر و اینچ می باشد از اینرو کارشناسان با تجربه این شرکت آماده پاسخ گویی و ارایه خدمات به شما عزیزان می باشند
اسکولیومتر,قیمت اسکولیومتر ,فروش اسکولیومتر ,اسکولیومتر قیمت

اسکولیومتر
Www.kapcolab.com