ارسال پیام برای رطوبت سنج علوفهGWON- GMK3308

رطوبت سنج علوفهGWON- GMK3308

بازدید:١١٠۵ | ا

دستگاه رطوبت سنج علوفه دارای پراب به ارتفاع 47سانتیمتر - قابلیت اندازه گیری رطوبت و دما-دارای دقت اندازه گیری +/-0.5% و دارای LCD دیجیتال-دستگاه رطوبت سنج پرابی G-WON کره دارای سرعت بالای خوانش رطوبت می باشداین دستگاه اندازه گیری رطوبت را به روش هدایت الکتریکی توسط پراب که مستقیما برروی علوفه قرار می گیرد انجام می دهدو همچنین دارای قابلیت جبران دمایی اتوماتیک می باشد دستگاه رطوبت سنج علوفه مدل GMK-3308 می باشد
رطوبت سنج علوفه,رطوبت سنج پرابی,رطوبت سنج G-WON,GMK-3308

1 / 1
رطوبت سنج علوفهGWON- GMK3308
www.kapcolab.com