ارسال پیام برای آب اکسیژنه یا هیدروژن پراکساید ساخت مرک

آب اکسیژنه یا هیدروژن پراکساید ساخت مرک

بازدید:١٩۴ | ا

بسمه تعالی

اکسیژنه' target='_blank' >آب اکسیژنه یا هیدروژن پراکسید ساخت مرک آلمان دارای خلوص30 درصد بوده

واز کدهای 108597hydrogen peroxide

107209 hydrogen peroxide

107210 hydrogen peroxide

دربسته بندی های 1لیتری و2.5لیتری قابل ارائه می باشند.

هیدروژن پراکسید یا آب اکسیژنه دارای قابلیت حلالیت درآب وPh دو تا چهار بوده ودارای نقطه جوش107 درجه سانتیگراد بوده ومحصول کمپانی مرک آلمان یکی از با کیفیتترین آب اکسیژنه یا هیدروژن پراکساید های دنیا بوده واز طرف fdaجهت ماده جایگزین مالاشیت گرین جهت استخرهای پرورش ماهی ارائه گردیده است.

09122436094

09383747057

رادفر
هیدروژن پراکساید,آب اکسیژنه,پراکسیدهیدروژنه,

1 / 1
آب اکسیژنه یا هیدروژن پراکساید ساخت مرک