ارسال پیام برای پرده هوا

پرده هوا

بازدید:١٨٠۴ | ا

1 -ادرای و تجاری – پرده هوای گرم2-مناسب برای درب های بیمارستانها ،ساختمانهای ادرای و تجاری ، رستورانها و ………..

3-مجهز به المنت برقی ، ریموت کنترل و کویل آب گرم

4-امکان استفاده جداگانه از المنت برقی جهت گرمایش

5- جهت جلوگیری از تبادل حرارتی دربهای ورودی

6-2 دور

7-مکمل کلیه دربها اعم از برقی ، اتوماتیک ،لولایی، کرکره ای،کشویی و …….

8-سه فاز
پرده هوا,دوش هوا,جلوگیری از دود و غبار,گشتا صنعت

1 / 1
پرده هوا
http://www.gashtasanat.com