ارسال پیام برای پرده هوا

پرده هوا

بازدید:٣٣٣١ | ا


1-اداری و تجاری

2-مناسب برای درب های بیمارستانها ،ساختمانهای ادرای و تجاری ، رستورانها و ………..

3-مجهز به ریموت کنترل

4-2 دور

5-مکمل کلیه دربها اعم از برقی ، اتوماتیک ،لولایی، کرکره ای،کشویی و …….
پرده هوا,دوش هوا,محافظ هوا,دود

1 / 1
پرده هوا
http://www.gashtasanat.com