ارسال پیام برای نوار پیچ دستی GSM

نوار پیچ دستی GSM

بازدید:٣٢٧٩ | ا

این دستگاه برای پیچیدن نوار و بستن پلاستیک استفاده می شود .

کم حجم بودن و سادگی کار از نکات مثبت این دستگاه می باشد
نوارپیچ,نوارپیچ دستی ,بسته بندی,نوارزدن دوره محصول

1 / 1
نوار پیچ دستی GSM
http://www.gashtasanat.com