ارسال پیام برای پرکن روتاری مایعات

پرکن روتاری مایعات

بازدید:٢١۴٣ | ا

این دستگاه فقط جهت استفاده برای نوشیدنیهای غیر الکلی مثل آب معدنی ، آب مقطر ، دوغ و آب میوه و برای جلوگیری از تماس مستقیم نوشیدنی با بیرون طراحی شده است . علاوه بر وضعیت بهداشتی ، پرکردن و درب گذاری توسط یک دستگاه انجام می شود .
در این دستگاه برای تبدیل یک بطری به بطری دیگر ، نیازی به تنظیم و باز کردن قطعات دستگاه نمی باشد و در هر لحظه شما می توانید یک بطری را 5/0 لیتری و یا 5/1 لیتری پر کنید .
تمام قسمتهای درگیر با مواد در دستگاه فوق از جنس استیل 316 اروپائی می باشد . شستشوی دستگاه فقط با زدن یک کلید به صورت خودکار انجام می شود . در دستگاه فوق درصورتی که بطری داخل گلوئی گذاشته نشود نازل عمل پرکردن را انجام نمی دهد .
پرکن مایعات,پرکن پیستونی,پرکن مایعات غلیظ و رقیق,پرکن روتاری

1 / 1
پرکن روتاری مایعات
http://www.gashtasanat.com