ارسال پیام برای شرینک پک تونلی اتوماتیک A 100-80 A -GSM

شرینک پک تونلی اتوماتیک A 100-80 A -GSM

بازدید:١٢۶۶ | ا

دستگاه توانایی شرینک پک شوتر دار شرینک بسته های مختلف به صورت بدون کفی را دارا می باشد و برای بسته بندی آب معدنی ، دوغ، نوشابه ،رنگ ،اسپری و.....مناسب می باشد .

در این مدل اپراتور بطری ها یا بسته را در شوتر دستگاه قرار می دهد وپس از فشار دادن کلید استارت ،محصول به صورت اتوماتیک به طرف سیستم دوخت هدایت شده وپس از دوخت و برش نایلون ، بسته وارد تونل حرارتی می شود وپس از شرینک از انتهای آن خارج می شود .

مزایا

ü عدم نیاز به کفی پلاستیکی و کارتنی

ü دارای المنت های کمکی درهر طرف تونل که درصورت سوختن المنتهای اصلی وارد مدار می شود.

ü قابلیت طراحی و ساخت در مدلهای برقی، گازی و دوگانه سوز

ü دارای یک تابلو برق اصلی ویک تابلو گردان مخصوص اپراتور

ü تونل سه جداره و عایق بندی مناسب جهت جلوگیری ازاتلاف انرژی

شرینک پک,شرینگ پک,شرینک,شرینگ

1 / 1
شرینک پک تونلی اتوماتیک A 100-80 A -GSM