ارسال پیام برای تجهیزات آزمایشگاه عمومی

تجهیزات آزمایشگاه عمومی

بازدید:١۴٨١ | ا

برای دیدن جزئیات به وبسایت طب و فن ایلیا مراجعه نمایید

آب مقطر گیری
اتوکلاو
آسیاب
فتومتر' target='_blank' >اسپکتروفتومتر
انکوباتور
آون
اورسات
بن ماری (حمام)
پمپ خلاء
پلاریمتر
تجهیزات تست و اندازه گیری (متریک)
ترازو
ترمومتر
جار تست
حمام الترا سونیک
دیونایزر
رفرکتومتر
روتاری
سانتریفوژ
شیکر
شوف بالن
کوره
کارل فیشر
کلنی کانتر
فیلم فتومتر
میکروسکوپ
ویسکومتر و رئومتر
همزن
هموژنایزر
هات پلیت
یخچال و فریزر
آب مقطر گیری, بن ماری (حمام),ترمومتر, حمام الترا سونیک

1 / 1
تجهیزات آزمایشگاه عمومی