ارسال پیام برای فروش تجهیزات آزمایشگاه بتن

فروش تجهیزات آزمایشگاه بتن

بازدید:٧۶٠ | ا

لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی بتن
دستگاه جک بتن شکن 200 تن آنالوگ
جک بتن شکن 200 تن دیجیتال ساده (دستگاه تعیین مقاومت فشاری بتن)
جک بتن شکن200 تن نیمه اتوماتیک
خمشی تیر بتنی با نمایشگر دیجیتال ساده - دستگاه تعیین مقاومت خمشی
جک خمشی تیر بتن با نمایشگر دیجیتالی نیمه اتوماتیک – دستگاه تعیین مقاومت خمشی دیجیتال
محفظه خمشی تیر بتنی
وسیله تعیین ضریب تراکم بتن
ابزار آزمایش
دستگاه برش مقاطع بتن و سنگ
دستگاه فشاری بتن پلاستیک
میکسر بتن گیربکسی
وسیله تعیین مدول الاستیسه و ضریب پواسن بتن
دستگاه وی بی- میز روانی بتن – دستگاه تعیین کانزیستومتر بتن
ابزار آزمایش بتن
دستگاه تعیین زمان جاری شدن به روش قیف V شکل
دستگاه تعیین تعیین کارپذیری به روش باکسL شکل
دستگاه تعیین کارپذیری به روش باکسU شکل
قیف کارپذیری به روش رینگJ شکل
دستگاه تعین درصد هوای بتن
اسلامپ بتن

تجهیزات تست آزمایشگاه بتن,لوازم آزمایش بتن ,تجهیزات تست بتن ,وسایل آزمایش بتن

1 / 1
فروش تجهیزات آزمایشگاه بتن