ارسال پیام برای فروش تجهیزات آزمایشگاه خاک

فروش تجهیزات آزمایشگاه خاک

بازدید:٧٣٩ | ا

لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی خاک ابزار آزمایش آروین
دستگاه برش مستقیم خاک با باکس 10*10 آنالوگ
دستگاه برش مستقیم خاک با باکس 10*10 دیجیتال
دستگاه برش مستقیم خاک با باکس 30*30 آنالوگ
دستگاه برش مستقیم خاک با باکس 30*30 دیجیتال
دستگاه سه محوری خاک اتوماتیک
ابزار آزمایش آروین
دستگاه تحکیم
الک های آزمایشگاهی استنلس استیل
شیکر الک برقی
ابزار آزمایش آروین
شیکر الک برقی جهت فریم های 18 اینچ
دستگاه حد روانی خاک به روش نفوذ مخروط
دستگاه کاساگراند
وسایل تعیین حد انقباض
ابزار آزمایش آروین
میکسر هیدرومتری
لوازم هیدرومتری خاک
حمام هم دمایی آزمایش هیدرومتری
چگالی سنج خاک (هیدرومتری)
ابزار آزمایش آروین
مزور مخصوص هیدرومتری
لوازم کامل ارزش ماسه ای
شیکر برقی ارزش ماسه ای (شیکر SE)
محلول استوک
نمونه درآور خاک
دستگاه CBR صحرایی با رینگ نیرو
دستگاه CBR دستی با رینگ نیرو
دستگاه CBR برقی
فروش لوازم آزمایشگاه خاک,خرید برش مستقیم 10*10,قیمت لوازم آزمایشگاه خاک,تجهیزات تست آزمایشگاه خاک

1 / 1
فروش تجهیزات آزمایشگاه خاک