رزین اکسترا واکس

بازدید:۵٩۶ | ا

رزین اکسترا واکس.
با پاشش روی سنگ یا آجرنما ضمن پر کردن خلل و فرج سنگ موجب شفافیت سنگ و آجرنما شده و با آب گریز کردن سطح جلوه آنرا دو چندان میکند.
رزین سنگ,آب گریز کردن سنگ,آب گریز کردن آجرنما,رزین اکسترا واکس

رزین اکسترا واکس