اولتراسونیک بتن Pundit Lab پروسک سوئیس

بازدید:٧٣٠ | ا

اولتراسونیک بتن Pundit Lab پروسک سوئیس
التراسونیک بتن پروسکمشخصات و ویژگی های این دستگاه به شرح زیر می باشد:
تشخیص ترک های موجود در بتن
تشخیص سرعت حرکت موج برشی در بتن
بررسی و بهینه سازی قالب موج برشی و انتقال آن به نرم افزارهای آنالیز
قرائت و مشاهده شرایط ارسال موج برشی به صورت مستقیم در نمایشگر دستگاه
کنترل کامل کاربر به انتقال اطلاعات به صورت آنلاین
اتصال به کامپیوتر توسط خروجی USB و امکان گزارشگیری جهت انتقال به نرم افزار ثالث
تخمین مقاومت فشاری بتن با استفاده از تبدیل موج برشی توسط نرم افزار در محل پروژه
ادغام نتایج آزمایشهای ضربات چکش اشمیت جهت افزایش دقت و ارزیابی نتایج مقاومت فشاری
درج مشخصات زمان و تاریخ بر روی گزارشات آزمایش
شرکت پترو پژوهش خاورمیانه(سهامی خاص)
نماینده انحصاری پروسک سوئیس
021-77130687-8
021-77228679
www.ppkgroup.ir
التراسونیک بتن,التراسونیک pundit lab,دستگاه تست بتن ,آلتراسونیک بتن

اولتراسونیک بتن Pundit Lab پروسک سوئیس
WWW.PPKGROUP.IR