فتومتر پرتابل کلر میلواکی مارتینی

ارسال در محصولات و خدمات تجهیزات آزمایشگاهی پاستور
ا

- کمپانی Milwaukee ایتالیـا و Trans سنگـاپور شامل انـواع PH، EC، TDS ، DO ، ORP متر ، تـوربیدومتـر ، رفـراکتومتـر، تـرمومتـر و لـوکس متـر در مـدل های (رومیزی - پرتابل- قلمی) و انـواع میـنـی تستـرهای یـد ، آهـن ، فسفـات و کلـر.
فتومتر پرتابل کلر ,فتومتر پرتابل میلواکی,فتومتر پرتابل آمونیاک,فتومتر پرتابل میلواکی

فتومتر پرتابل کلر میلواکی مارتینی
www.pastorno.com
 • تجهیزات آزمایشگاهی پاستور
 • تلفن ثابت: ٠٢١۶۶۴٧۶٢٨٢ تماس
 • فکس:
 • موبایل: ٠٩١٢١٣۵١٣٩۴ تماس
 • وبسایت: www.pastorno.com
 • ایمیل: info@pastorno.com
 • کشور: ایران
 • استان: تهران
 • شهر: تهران
 • آدرس: خ ولیعصر -سه راه جمهوری -چلاک 1213
 • صفحه اختصاصی تجهیزات آزمایشگاهی پاستور   sanat.ir/pastorno
 • ثبت پیام یا سفارش

پست های مرتبط

بازدید:۵٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ابزار دقیق بهروز
دستگاه چکر آمونیاک مدل HI700 HANNA
دستگاه چکر آمونیاک مدل HANNA HI700 Ammonia Checker device model HI700 دستگاه چکر آمونیاک HI700 هان
تهران ، ابزار دقیق بهروز
بازدید:۶۵ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ابزار دقیق بهروز
چکر محلول آمونیاک مدل HANNA HI700-25
چکر محلول آمونیاک مدل HANNA HI700-25 HANNA HI 700-25 Checker ammonia solution model دستگاه HI700-2
تهران ، ابزار دقیق بهروز
بازدید:٢۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ابزار دقیق بهروز
چکر محلول آمونیاک مدل HANNA HI700-25
چکر محلول آمونیاک مدل HANNA HI700-25 HANNA HI 700-25 Checker ammonia solution model دستگاه HI700-2
تهران ، ابزار دقیق بهروز
بازدید:١۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ابزار دقیق بهروز
COD متر ( فتومتر کامل ) لاموت مدل LaMott
COD متر ( فتومتر کامل ) لاموت مدل LaMotte COD3 Plus Colorimeter 1925 به همراه راکتور 12 خانه مدل 0-
تهران ، ابزار دقیق بهروز
بازدید:۴۵ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ابزار دقیق بهروز
کیت اندازه گیری آمونیاک
مورد آزمایش تا خط نشانه بردارید. چنانچه آب دارای کلر باقیمانده است 2 قطره از معرف شماره 1 به نمونه
تهران ، ابزار دقیق بهروز
بازدید:٩٠١ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت فنی مهندسی سیانکو
فروش فتومتر کاملCOD متر آمریکایی مدل1925
دستگاه فتومتر کامل یاCOD متر جهت اندازه گیری مواد و عناصر نظیر کلر-امونیاک-مس و غیره مورد استفاده قر
تهران ، شرکت فنی مهندسی سیانکو
بازدید:٧۶۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط تحقیقات پیشرفته(آرلکو)
نوار تست اندازه گیری آمونیاک
نوار تست (استریپ) اندازه گیری آمونیاک مناسب برای کارخانجات آب معدنی -آب آشامیدنی مراکز آب وفاضلاب-
تهران ، تحقیقات پیشرفته(آرلکو)
بازدید:١٣۵۵ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط تجهیزات آزمایشگاهی پاستور
نماینده میلواکی مارتینی ایتالیا پاستورنو
رنو، تـرمومتـر و لـوکس متـر در مـدل های (رومیزی - پرتابل- قلمی) پاستورنو -میـنـی تستـرهای یـد ، آهـن
تهران ، تجهیزات آزمایشگاهی پاستور
بازدید:١١٩۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط تجهیزات آزمایشگاهی پاستور
مینی تسترهای ید، آهن، آمونیاک و کلر
تـر، تـرمومتـر و لـوکس متـر در مـدل های (رومیزی - پرتابل- قلمی) و انـواع میـنـی تستـرهای یـد ، آهـن
تهران ، تجهیزات آزمایشگاهی پاستور
بازدید:١٧٣۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط تجهیزات آزمایشگاهی پاستور
PH متر قلمی میلواکی مارتینی
تـر، تـرمومتـر و لـوکس متـر در مـدل های (رومیزی - پرتابل- قلمی) و انـواع میـنـی تستـرهای یـد ، آهـن
تهران ، تجهیزات آزمایشگاهی پاستور
بازدید:١٧٢٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط تجهیزات آزمایشگاهی پاستور
PH متر های قلمی میلواکی مارتینی
تـر، تـرمومتـر و لـوکس متـر در مـدل های (رومیزی - پرتابل- قلمی) و انـواع میـنـی تستـرهای یـد ، آهـن
تهران ، تجهیزات آزمایشگاهی پاستور
بازدید:۵۵٩ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت سپهران ارتباطات عصر
چکر محلول آمونیاک مدل HANNA HI700-25
غلظت محلول برای دستگاه HI700 مورد استفاده قرار میگیرد محلول دارای تاریخ انقضا و کد ردیابی برای ضم
تهران ، شرکت سپهران ارتباطات عصر
بازدید:۵۴٢ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط شرکت سپهران ارتباطات عصر
دستگاه چکر آمونیاک مدل HI700
بالایی به غلظت یون و میزان طیف جذبی حساس اند ، شامل میباشد. دستگاه های ابزار دقیق دارای دقت و و
تهران ، شرکت سپهران ارتباطات عصر
بازدید:١٨۴٩ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ویتا طب کوشا
فتومتر آنالیز آب MD 600
کاربری آسان این دستگاه، آنالیزهای دقیق و مورد اطمینان نمونه های آب مورد نظر شما را تضمین می کند. MD
تهران ، ویتا طب کوشا
بازدید:٢٨۶٣ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط ستاره عرش آریا نمایندگی ر
فتومتر و COD متر هانا آمریکا
، فسفات، نقره ، مس ، نیکل، آمونیاک ، ........... فتومتر هانا COD مترهانا,هانا آمریکا HANNA,آنالیز آ
تهران ، ستاره عرش آریا نمایندگی ر
بازدید:١٣۶۴ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط دی تجهیز آزما
کلرسنج ، کلرآزادوکامل میلواکی . مارتینی
پی اچ در رنجی خاص همراه با یک کیت 100 تستی رایگان پرتابل با کیف قابل حمل شرکت دی تجهیز آزما با گارا
تهران ، دی تجهیز آزما
بازدید:١١٠٧ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط دی تجهیز آزما
اکسیژن متر DO Meter میلواکی مارتینی
dayta.ir تماس بگیرید. دی.او - اکسیژن متر پرتابل دیجیتال با رنج 0 – 45 mg / l (ppm)
تهران ، دی تجهیز آزما
بازدید:۴۵٠ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط دی تجهیز آزما
فتومتر آهن دی تجهیزآزما نماینده میلواکی
" فتومتر دیجیتال تست آهن ( HR ) با رنج 0.00 – 5.00 mg / l با دقت 0.01
تهران ، دی تجهیز آزما
بازدید:۶٩٣ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط دی تجهیز آزما
فتومتر اندازه گیری آمونیاک - آمونیاک سنج
" فتومتر دیجیتال تست آمونیاک (MR ) با رنج 0.00 – 9.99 mg / l با دقت 0.01 mg /
تهران ، دی تجهیز آزما
بازدید:۶٣۶ |
اشتراک گذاری
ارسال توسط دی تجهیز آزما
فتومتر سنجش ید مایعات
0.1 ppm Accuracy : ± 0.1 ppm " فتومتر سنجش ید,نماینده میلواکی,دی تجهیز آزما,مارتی
تهران ، دی تجهیز آزما
صفحه ١ ٢ ٣

صفحات مرتبط