ارسال پیام برای نمونه گیر کیسه پاکت و بشکه

نمونه گیر کیسه پاکت و بشکه

بازدید:٨۶٠ | ا

ابزارها و وسایل نمونه برداری و نمونه گیری استیل از انواع مایعات خوراکی بهداشتی دارویی شیمیایی اعم از رقیق ، غلیظ ، اسیدی و مواد نفتی همچون قیر جامد و نمونه گیر پودر و دانه و غلات از وسط پاکت کاغذی کف کیسه با هزینه بسیار ناچیز در برابر نمونه های خارجی میباشد این سمپلر ها یا بمبو ها قابل استفاده در گمرکات و انبار های مواد اولیه شیمیایی دارویی و غذایی میباشد و بدون اسیب به ماهیت مواد و همچنین ظرف مواد که شامل کیسه ، بیگ بگ ، بشکه و تانکر میباشد عمل نمونه برداری را بصورت تک نقطه ای و یا چند نقطه ای بصورت همزمان انجام میدهد
نمونه گیری از فراورده های منجمد ، نمونه برداری از مواد غلیظ ، نمونه بردار گوشت منجمد ، نمونه برداری از پاکت کاغذی وکف کیسه ، نمونه برداری از استخرها ، نمونه گیری عمقی ، نمونه گیر استیل ، نمونه گیر بشکه ای ، نمونه اور پاکتی ، نمونه گیر سیمان ، نمونه گیر زعفران
نمونه گیر شیار دار,ابزار نمونه گیر غذایی,سمپلر کیسه و پاکت کاغذی, نمونه بردار مواد بهداشتی

1 / 1
نمونه گیر کیسه پاکت و بشکه