ارسال پیام برای نمونه گیر قیر و مواد نفتی غلیظ

نمونه گیر قیر و مواد نفتی غلیظ

بازدید:١٠١٩ | ا

ابزار نمونه گیر قیر جامد و مواد نفتی شیمیایی یا سمپلر بشکه و مخزن جهت سمپلینگ نمونه گیری یا نمونه برداری از قیر جامد موجود در عمق بشکه و کف تانکر جهت تشخیص کیفیت واقعی نقاط مختلف قیر از بیگ بگ بدون اسیب زدن و بریدن کف بشکه و ایجاد نقاط ترمال در نقاط مختلف ابزار با قابلیت نمونه گیری نیم لیتر با ورود دستگاه از بالا بدون هیچ گونه تخریب
قیمت سمپلر نمونه برداری قیری ، قیمت سمپلر نمونه گیر بیگ بگ ، سمپلینگ قیر جامد ، قیمت نمونه بردار قیر آزمایشگاهی ، نحوه نمونه برداری از کف مخزن ، سمپلر دریلی شارژی ، نمونه بردار چند نقطه ای استیل ، نمونه گیری مواد اولیه اسفالت ، نمونه برداری از کف تانکر قیر کش ، نمونه گیری مواد نفتی چسبنده ، ابزار نمونه برداری گمرکات نفتی ، سمپلر نمونه برداری قیر منجمد و سفت شده ، بمبو نمونه گیر قیر نفتی ، نمونه گیری از فراورده های منجمد ، نمونه برداری از مواد غلظت بالا
نمونه بردار قیری,tar sampler,نمونه گیر بشکه قیری,نمونه گرفتن قیر جامد

1 / 1
نمونه گیر قیر و مواد نفتی غلیظ