ارسال پیام برای مشاور خرید لوازم پزشکی بیمارستانی 6-5527

مشاور خرید لوازم پزشکی بیمارستانی 6-5527

بازدید:۴٠٠ | ا

شرکت مهندسی پزشکی مهداد طب : مشاوره , طراحی و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی , مشاوره , طراحی و تجهیز آزمایشگاه , مشاوره , طراحی و تجهیز درمانگاه , مشاوره , طراحی و تجهیز کلینیک , مشاوره و طراحی و تجهیز تاسیسات بیمارستانی تجهیز آزمایشگاه , مشاوره خرید لوازم و تجهیزات پزشکی , بیمارستانی , آزمایشگاهی , تجهیز چهارگانه بیمارستان , تهیه و پیاده سازی نقشه های UP و گازهای طبی , مجری طرح های عمرانی وزارت بهداشت و درمان , مشاوره و ارتقای بیمارستانی, آزمایشگاهی , کلینیک , درمانگاه و مراکز بهداشتی درمانی , نظارت بر پروژه های بهداشتی و درمانی , مشاوره و اجرای تاسیسات مکانیکی بیمارستان , درمانگاه , کلینیک , آزمایشگاه , طراحی پروژه های دارویی , شرکتهای داروسازی , اتاق تمیز , بیمارستان , درمانگاه , کلینیک , و مراکز بهداشتی درمانی , طراحی داخلی و دکوراسیون و مبلمان بیمارستانی , مجری تجه
مشاور خرید لوازم پزشکی ,مشاور خرید تجهیزات پزشکی ,مشاور خرید تجهیزات بیمارس,مشاور خرید لوازم بیمارستا

1 / 1
مشاور خرید لوازم پزشکی بیمارستانی 6-5527
www.mahdadteb.com


ثبت آگهی فوری ثبت کسب و کار