ارسال پیام برای دستگاه های حضور و غیاب ,دستگاه ساعت زن

دستگاه های حضور و غیاب ,دستگاه ساعت زن

بازدید:٢۵٣٣ | ا

فروش ,نصب و راه اندازی دستگاه های صف و نوبت دهی با ارایه ضمانت یکساله و تضمین قطعات بعد از گارانتی به مدت پنج سال
فروش ,نصب و راه اندازی دستگاه های حضور و غیاب ,اتوماسیون جامع باشگاهی, مدارس,رستورانها,غیره با ارایه ضمانت یکساله

لیست خدمات ارایه شده
سامانه جامع مدیریت باشگاهی
سیستم حضور و غیاب
اتوماسیون پارکینگ
قفل های هوشمند
گیت کنترل تردد
سامانه مدیریت جامع مدارس
سامانه مدیریت تریا
اتوماسیون اداری و صنعتی

فروش گیت و قفل هوشمند,دستگاه های حضور و غیاب,دستگاه ساعت زن,کنترل عبور و مرور

1 / 1
دستگاه های حضور و غیاب ,دستگاه ساعت زن
www.bamcomm.ir