ارسال پیام برای موتورخانه هوشمند

موتورخانه هوشمند

بازدید:١٧۴٠ | ا

سیستم های عمومی و فراگیر تأسیسات حرارتی موجود در کشور به دلیل بهره گیری از تکنولوژی قدیمی فاقد کارایی و راندمان لازم در بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی می باشند. در حال حاضر اساس کنترل دما در تأسیسات حرارتی ساختمان به روش سنتی و توسط تنظیم درجه حرارت ترموستات دیگ می باشد. تنظیم مربوطه باعث کنترل دمای آبگرم چرخشی در تأسیسات و آب گرم مصرفی می گردد.

در این روش هیچ گونه کنترل و نظارت دقیقی بر میزان دمای مورد نیاز آبگرم چرخشی در سیستمهای گرمایشی و آب گرم مصرفی صورت نمی گیرد. و سیستم قادر به درک و شناسایی مناسب ترین وضعیت کنترل رژیم حرارتی ساختمان جهت دسترسی به الگوی صحیح مصرف انرژی همراه با ایجاد محدوده آسایش حرارتی برای ساکنین نمی باشد.

توسط سیستم کنترل هوشمند، دمای تأسیسات حرارتی و آب گرم مصرفی در طی شبانه روز توسط منحنی حرارتی طراحی شده داخل کنترلر تنظیم و کنترل می شود. در این منحنی دمای دیگ
,,,

1 / 1
موتورخانه هوشمند
msalborz.com/?page_id=227