ارسال پیام برای مخازن تحت فشار

مخازن تحت فشار

بازدید:۴٧٨٩ | ا

ساخت مخازن تحت فشار در ظرفیتهای متفاوت

دارای خط رنگ الکترواستاتیک ( کوره ای )

ساخت مخازن استاندارد مطابق سفارش

رولینگ استاندارد عدسی

ارایه پلاک استاندارد ایران
مخازن تحت فشار,کمپرسور باد,پمپ باد,مخزن ذخیره باد

1 / 1
مخازن تحت فشار


ثبت آگهی فوری ثبت کسب و کار