سیلندر ۳۰۶۵ چدنی

بازدید:١٨١٠ | ا

تولید باد : ۳۵۰ لیتر بر دقیقه

۱۰۰٪ چدن

یکسال ضمانت

سه سیلندر,سیلندر ۳۰۶۵,سیلندر ۳۵۰ لیتری,چدنی

سیلندر ۳۰۶۵ چدنی